Vastaa maatalousmuovijäte -kyselyyn

Tervetuloa vastaamaan maatalousmuovijäte -kyselyyn!

Kyselyn tavoitteena on selvittää Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyvän maatalousmuovijätteen määrää, nykyisiä kierrätystapoja sekä maatalous-, puutarha- ja hevosalan yritysten tarvetta ja kiinnostusta maatalousmuovijätteen keräyksen ja kierrätyksen tehostamiseen.

Kysely on osa Älymuovi-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää maatalousmuovijätteen keräys- ja kierrätysmahdollisuuksia Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeen tuloksena laaditaan ohjeistus maatalousmuovijätteen lajitteluun, jota jaetaan alueen yrityksille.

Kyselyssä on mahdollista kertoa kiinnostuksesta osallistua hankkeen pilottitilaksi, jossa kehitetään tilatason ratkaisuja maatalousmuovijätteen lajitteluun ja varastointiin.

Vastauksenne käsitellään luottamuksellisesti, eikä vastaaminen sido teitä mihinkään.

Vastaa tämän linkin kautta: https://webropol.com/s/alymuovi

Vastausaikaa on 15.12.2020 asti.

Tuloksia vastauksista esitellään Älymuovi-hankkeen aloitustilaisuudessa to 28.1.2021 klo 10–12.  Mahdollisuuksien mukaan järjestämme tilaisuuden yleisötilaisuutena Loimaan Sarkamuseolla tai etäyhteyksien välityksellä.  Tarkempaa tietoa lähetään vastanneille lähempänä tilaisuutta.

Paalikalvojätepaali.