ÄLYMUOVI-hanke

Älykkäät ratkaisut maatalousmuovien kierrätykseen – ÄLYMUOVI

ÄLYMUOVI-hankkeen tavoitteena on kehittää tila- ja toimialakohtaisia maatalousmuovien lajittelu-, varastointi- ja kierrätysratkaisuja maatiloille, joiden avulla maatalousmuovijätteen kierrätysastetta saataisiin nostettua nykyisestä.

Hankkeen aluksi selvitetään paikalliset haasteet, joita maataloudessa koetaan muovinkeräyksessä sekä kerätään tietoa, mitä muovijakeiden jatkojalostajat odottavat muovijätteen laadulta. Ratkaisuja muovien tehokkaampaan kierrätykseen kehitetään maatilojen, logistiikkayritysten ja muovien jatkojalostajien kanssa yhteistyössä. Maatilojen joukosta etsitään pilottitiloja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta, joissa ratkaisuja kehitetään ja kokeillaan käytännössä.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskus ja Satafood Kehittämisyhdistys ry, joka koordinoi hanketta.

Hanketta toteutetaan Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueella 1.10.2020 – 31.8.2023.

Rahoituksen hankkeeseen ovat myöntäneet Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Hanketta tukee Clean Plastic Finland Oy, Keskitien Tukisäätiö, MTK-Varsinais-Suomi ry ja Niemi-säätiö.