Maatalousmuovijate.fi tietosuojaseloste 25.5.2018
Maatalousmuovijate.fi -sivustolla käytetään Google Analyticsiä ja muita tekniikoita sivuston kehittämiseksi. Tietosuojaseloste Maatalousmuovijate.fi

Likaisen muovijätteen keräys ja kierto (LiMuKe) -hanke

Suomessa syntyy vuosittain merkittävä määrä likaista ja sekalaista maatalousmuovijätettä, josta vain murto-osa päätyy kierrätykseen. Maa-, puutarha- ja hevostalousyrittäjät ovat toivoneet nykyistä toimivampia ja kustannuksiltaan edullisimpia keräysjärjestelmiä.

LiMuKe -hankkeessa halutaan keskittyä haja-asutusalueilla syntyvän maatalousmuovijätteen (joka ei ole pakkausmuovia) keräys- ja kierrätysliiketoiminnan kehittämiseen. Tällöin erilaisten muovijakeiden määrä (PE-LEED, LD-PE, PP, PE-LD, jne.) pysyy hallinnassa, mutta volyymit säilyvät silti riittävän suurina, jotta kannattavan keräys- ja kierrätysliiketoiminnan edellytykset ovat olemassa.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on luoda monistettavia alueellisia malleja maatalousmuovijätteen keräykseen. Näin muovijätteen keräystä ja kierrätystä pystytään tehostamaan. Keräysmalleja pilotoidaan pääasiassa Kanta-Hämeessä maa-, puutarha- ja hevostiloilla mm. Hattulassa ja Ypäjällä sekä Varsinais-Suomessa Salon seudun maa-, puutarha- ja hevostiloilla.

Toisena tavoitteena on löytää ja testata  muovijätteen  uusia käyttömahdollisuuksia yhteistyössä jalostavien yritysten kanssa. Turun AMK selvittää, kuinka paljon eri maatalousmuoveja voidaan keräyksessä yhdistää siten, että niiden jatkojalostus on edelleen mahdollista. Samalla tutkitaan, minkä verran kyseiset jätteet sisältävät epäpuhtauksia ja minkä verran prosessointimenetelmät sietävät niitä.

HAMK:n ohutlevykeskuksessa selvitetään hankkeen aikana kierrätysmuovien mekaanisia ominaisuuksia ja olosuhdekestävyyttä. Hankkeessa vertaillaan myös neitseellisen materiaalin muovien ja kierrätysmuovien ominaisuuksia.

Hankkeen tulokset
Hankkeen tuloksena saadaan selville alueelliset muovijätemäärät ja niiden keskittymät, tehostetaan jätteen syntypaikalla lajittelua ja kehitetään alueellista resurssitehokasta keräystä.

Projektissa valmistuu opas muovijätteen lajittelusta sen likaisuuden ja eri muovilajien ja -jakeiden mukaan. Lajittelulla muovijäteraaka-aineen hyödynnettävyyttä ja kierrätystä voidaan tehostaa.

Projektissa selviää, onko muovijätteen keräys- ja kierrätysliiketoiminnassa mahdollista luoda uutta kiertotalouteen liittyvää yritystoimintaa ja työpaikkoja sekä uusia muovijätteeseen perustuvia tuotteita ja palveluita.

Hanketta toteutetaan yhteistyönä Turun yliopiston Brahea-keskuksen, Hämeen ammattikorkeakoulun biotalous- ja ohutlevykeskuksen sekä Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Turun yliopiston Brahea-keskus koordinoi hanketta ja toteuttaa keräyspilotit yhdessä HAMK:n biotalousyksikön kanssa.

Hankeaika on 1.9.2016- 31.08.2018.